TB1ต้นมอนสเตอร่าปลอม

เป็นต้นไม้ปลอมต้นไม้ประดิษฐ์มอนสเตอร่า ใน 1 ชุดจะมี 2 ต้น สามารถเลือกแบบในกระถางพลาสติกสีดำหรือเลือกยกชุดจะมีตะกร้าสานพร้อมกระถางต้นไม้และแถมกระถางสำหรับตั้งต้นไม้ให้สูงขึ้นอีก 1 ใบ

ขนาดความสูงโดยรวม 55 ซม.
ขนาดความกว้างตะกร้า 25 ซม.
ขนาดความสูงตะกร้า 35 ซม.

  สินค้าใน Shopee ที่นี่ https://shopee.co.th/product/113690133/25950747998/ 

#ต้นไม้ปลอม #ต้นไม้ประดิษฐ์ #ของแต่งบ้าน #ของแต่งร้าน #ร้านกาแฟ #ร้านอาหาร

Visitors: 28,747