ต้นบอน

ต้นบอนในกระถางพลาสติกทรงสูง
Visitors: 23,805