AM004 ตำรวจ

หุ่นมือตุ๊กตาตำรวจ เป็นหนึ่งในหุ่นมือตุ๊กตาคนชุดอาชีพ ที่เล่นโดยสวมใส่เหมือนถุงมือ ใช้สามนิ้วในการเชิดให้หัวและแขนของหุ่นมือขยับไปมา

ใน 1 ชุดประกอบด้วยหุ่นมือตุ๊กตาคนจำนวน 5-7 แบบ คือ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู ชาวนาและพ่อครัว (ขายเป็นชุด)

 

ขนาดความสูงประมาณ 18 นิ้ว มีการสกรีนคำที่ด้านซ้ายของเสื้อ เช่น ตำรวจ ชาวนา เป็นต้น 

 

สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเนื้อนิ่ม มีลอนเป็นคลื่นเล็กๆ ในเนื้อผ้า (ไม่ใช่ผ้าขน) 

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 685-2540 (TIS. 685-2540) ผลิตโดย CCK (Made in Thailand)

เป็นสินค้าขายส่งจำนวน 12 ชิ้นขึ้นไป (หุ่นมือชุดครอบครัวจำนวน 2 ชุดขึ้นไป (1 ชุดมี 5-7 แบบ))