FM005 ลูกสาว

หุ่นมือปู่/ ตา เป็นหนึ่งในหุ่นมือตุ๊กตาคนชุดครอบครัว ที่เล่นโดยสวมใส่เหมือนถุงมือ ใช้สามนิ้วในการเชิดให้หัวและแขนของหุ่นมือขยับไปมา

ใน 1 ชุดประกอบด้วยหุ่นมือตุ๊กตาคนจำนวน 6 แบบ คือ ตา/ปู่ ยาย/ย่า พ่อ แม่ ลูกสาว และลูกชาย (ขายเป็นชุด)

 

ขนาดความสูงประมาณ 18 นิ้ว มีการสกรีนคำที่ด้านซ้ายของเสื้อ เช่น พ่อ แม่ ลูกสาว เป็นต้น 

 

สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเนื้อนิ่ม มีลอนเป็นคลื่นเล็กๆ ในเนื้อผ้า (ไม่ใช่ผ้าขน) 

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 685-2540 (TIS. 685-2540) ผลิตโดย CCK (Made in Thailand)

เป็นสินค้าขายส่งจำนวน 12 ชิ้นขึ้นไป (หุ่นมือชุดครอบครัวจำนวน 2 ชุดขึ้นไป (1 ชุดมี 6 แบบ))