หุ่นมือคนชุดอาชีพ


เป็นหุ่นมือตุ๊กตาคนชุดอาชีพ ที่เล่นโดยสวมใส่เหมือนถุงมือ ใช้สามนิ้วในการเชิดให้หัวและแขนของหุ่นมือขยับไปมา

ใน 1 ชุดประกอบด้วยหุ่นมือตุ๊กตาคนจำนวน 7 แบบ คือ แพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ ครู ชาวนาและพ่อครัว (ขายเป็นชุด)

 

ขนาดความสูงประมาณ 18 นิ้ว มีการสกรีนคำที่ด้านซ้ายของเสื้อ เช่น ตำรวจ ชาวนา เป็นต้น 

 

สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเนื้อนิ่ม มีลอนเป็นคลื่นเล็กๆ ในเนื้อผ้า (ไม่ใช่ผ้าขน) 

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 685-2540 (TIS. 685-2540)
(Made in Thailand)

ราคาชุดละ 1,015 บาท(1 ชุดมี 7 แบบ))