หมวกผลไม้

ชุดหมวกแฟนซีผลไม้ ใน 1 ชุดประกอบด้วยหมวก 4 ชิ้น คือ หมวกสตรอเบอรี่ หมวกเมล่อน/มะม่วง หมวกแอปเปิ้ลเขียว หมวกส้ม

ขนาดสินค้า : ความกว้างรอบศีรษะ 20-24  นิ้ว ขนาดความ : 8  นิ้ว 

สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเนื้อนิ่ม บางแบบเนื้อผ้ามีลอนเป็นคลื่นเล็กๆ ในเนื้อผ้า บางแบบเนื้อผ้าเป็นผ้าขนสั้น 


หมายเหตุ  ในกรณีที่ระบุว่า "คละสี" หมายถึง สีผ้าที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในภาพสินค้าหน้าร้าน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต 


 

ราคาชุดละ 780 บาท (1 ชุดมีหมวกผลไม้ 4 ชนิด)