HT003 หมวกสิงโต

หมวกสิงโต (คละสี) เป็นหนึ่งในชุดหมวกแฟนซีหัวสัตว์ ประเภทสัตว์บก ใน 1 ชุดประกอบด้วยหมวก 4 ชิ้น คือ หมวกไก่ หมวกสิงโต หมวกกวาง หมวกช้าง

ขนาดสินค้า : ความกว้างรอบศีรษะ 16-20  นิ้ว ขนาดความ : 7  นิ้ว 

สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเนื้อนิ่ม บางแบบเนื้อผ้ามีลอนเป็นคลื่นเล็กๆ ในเนื้อผ้า บางแบบเนื้อผ้าเป็นผ้าขนสั้น  


หมายเหตุ  ในกรณีที่ระบุว่า "คละสี" หมายถึง สีผ้าที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในภาพสินค้าหน้าร้าน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต 


 

เป็นสินค้าขายส่งจำนวน 12 ชิ้นขึ้นไป (จำนวนขั้นต่ำ 3 ชุด ใน 1 ชุดมีหมวกสัตว์ 4 ชนิด)