หุ่นมือหัวสัตว์รุ่นเฮฮา (มีเสียง)

รายละเอียด

ใช้สวมมือเพื่อขยับปาก (สวมคลุมถึงข้อมือผู้ใหญ่) และเมื่อบีบปากจะมีเสียงปี๊บๆ (เป็นวัสดุพลาสติกกลมๆ เมื่อปีบจะมีเสียง คล้ายเสียงที่รองเท้าเด็กเวลาเดิน)

 สำหรับหุ่นมือรุ่นนี้ มีลักษณะการออกแบบเป็นหัวสัตว์หัวโต ปากกว้าง เน้นสีสันสดใส มีแบบสัตว์ให้เลือกมากมาย

 

ขนาดความสูงประมาณ 9-10 นิ้ว (วัดทาบจากปากบนไปยังส่วนล่าง) และส่วนหัวกว้างประมาณ 5 นิ้ว 


สำหรับเนื้อผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าเนื้อนิ่ม มีลอนเป็นคลื่นเล็กๆ ในเนื้อผ้า (ไม่ใช่ผ้าขน) 

หมายเหตุ  ในกรณีที่ระบุว่า "คละสี" หมายถึง สีผ้าตุ๊กตาที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในภาพสินค้าหน้าร้าน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต

 

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 685-2540 (TIS. 685-2540) (Made in Thailand)


เป็นสินค้าขายส่งจำนวน 12 ชิ้นขึ้นไป (สามารถคละแบบได้)


ราคาโหลละ 780 บาท