PV008 แมวคำศัพท์

เป็นหุ่นมือรูปแมวสีขาว สามารถสวมใส่เหมือนถุงมือ (คลุมถึงข้อมือผู้ใหญ่) เวลาเล่นเหมือนสัตว์กำลังเดินหรือคลาน 4 ขา

ที่ด้านหลังของหุ่นมือจะมีการสกรีนคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเนื้อผ้า ตามชนิดของหุ่นมือแต่ละแบบ

เช่น หุ่นมือตุ๊กตาสิงโต จะมีสกรีนด้านหลังว่า สิงโต lion เป็นต้น

ขนาดสินค้า : ความยาว 9-10 นิ้ว ขนาดความกว้างส่วนหัวตุ๊กตา : 3.5 นิ้ว

 

สินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ 685-2540 (TIS. 685-2540) ผลิตโดย TN (Made in Thailand)

 

เป็นสินค้าขายส่งจำนวน 12 ชิ้นขึ้นไป (สามารถคละแบบได้)