PV005 ลิงคำศัพท์

เป็นหุ่นมือรูปลิง (คละสี) สามารถสวมใส่เหมือนถุงมือ (คลุมถึงข้อมือผู้ใหญ่) เวลาเล่นเหมือนสัตว์กำลังเดินหรือคลาน 4 ขา

ที่ด้านหลังของหุ่นมือจะมีการสกรีนคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเนื้อผ้า ตามชนิดของหุ่นมือแต่ละแบบ

เช่น หุ่นมือตุ๊กตาสิงโต จะมีสกรีนด้านหลังว่า สิงโต lion เป็นต้น

ขนาดสินค้า : ความยาว 9-10 นิ้ว ขนาดความกว้างส่วนหัวตุ๊กตา : 3.5 นิ้ว

หมายเหตุ  ในกรณีที่ระบุว่า "คละสี" หมายถึง สีผ้าตุ๊กตาที่ใช้อาจมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากในภาพสินค้าหน้าร้าน 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงงานผู้ผลิต


เป็นสินค้าขายส่งจำนวน 12 ชิ้นขึ้นไป (สามารถคละแบบได้)