หมวดหมู่สินค้า

แสดงรายละเอียดสินค้าในหมวดหมู่ต่างๆ ประกอบด้วย 10 หมวดหมู่ด้วยกัน ดังต่อไปนี้

 1. หุ่นมือสัตว์สอนคำศัพท์
 2. หุ่นมือหัวสัตว์รุ่นเฮฮา (มีเสียง)
 3. หุ่นมือหัวสัตว์รุ่นปากกว้าง (มีเสียง)
 4. หุ่นมือคนชุดครอบครัว
 5. หุ่นมือคนชุดอาชีพ
 6. หุ่นมือคนชุดประเทศอาเซียน AEC
 7. สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบนิทาน
 8. หมวกสัตว์บก
 9. หมวกสัตว์น้ำ
 10. หมวกผลไม้

 


 • สินค้ามีแบบคนทั้งหมด 7 แบบ ขายเป็นชุด 1 ชุดมี 5-7 ตัว (สั่งสินค้าตั้งแต่ 3 ชุดขึ้นไป)

 • สินค้ามีแบบคนทั้งหมด 20 แบบ 10 ประเทศ ขายเป็นชุด 1 ชุดมี 20 ตัว
 • สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบนิทาน

  สินค้าเป็นงานสื่อสิ่งพิมพ์กระดาษสำหรับประดิษฐ์ทำหุ่นมือกระดาษด้วยตนเอง มีทั้งหมด 14 แบบ ขายเป็นชุด 1 ชุดมี 10 ชิ้น

 • สินค้ามีแบบสัตว์ทั้งหมด 4 แบบ 1 ชุดมีหมวก 4 ใบ (สั่งจำนวน 3 ชุดขึ้นไป)

 • สินค้ามีแบบสัตว์ทั้งหมด 3 แบบ 1 ชุดมีหมวก 3 ใบ (สั่งจำนวน 3 ชุดขึ้นไป)

 • สินค้ามีแบบผลไม้ทั้งหมด 4 แบบ 1 ชุดมีหมวก 4 ใบ (สั่งจำนวน 3 ชุดขึ้นไป)
Visitors: 23,805